Zgjidhje Detyrash

Mbi 7,000 ushtrime të zgjidhura hap pas hapi në librat e mëposhtëm të shkollës.


Anglisht

Focus 4 (workbook)
Focus 2 (workbook)
On Screen B1+ - Student's Book
Focus 3 - Student's Book
Focus 3 - Workbook
Focus 1 - Student's Book
Focus 1 - Workbook
Focus 5 - Student's Book
Focus 5 - Workbook
Focus 2 - Student's Book
Focus 4 - Student's Book
On Screen B1+ - Workbook & Grammar
On Screen B2 - Workbook & Grammar
On Screen B2+ - Student's Book
On Screen B2+ - Workbook & Grammar
On Screen B1+/B2 - Student's Book

Fizikë

Fizika 12 (me zgjedhje)
Fizika 10-11: Pjesa e Parë
Fizika 10-11: Pjesa e Dytë
Fizika 10-11 - Pjesa I

Kimi

Kimia 10-11: Pjesa I
Kimia 12
Kimia 10-11: Pjesa II

Matematikë

Matematika 10 - 11: Pjesa I
Matematika 10-11: Pjesa e Parë
Matematika 10 - 11: Pjesa II
Matematika 10-11 (fletore pune)
Matematika 12
Matematika 12 (me zgjedhje)
Matematika 12
Matematika 9
Matematika 10-11: Pjesa e Dytë
Matematika 12 (me zgjedhje)
Matematika 8
Matematika 8
Matematika 9

TIK

TIK 12 (me zgjedhje)
TIK 11