Politikat e Privatësisë

Sputnik merr informacione personale përfshirë emrin, mbiemrin dhe adresën e email, kur ju regjistroheni me anë të shërbimit të jashtëm Google Sign-In. Ky informacion përdoret për ta bërë sa më të lehtë dhe tërheqëse eksperiencën tuaj në përdorimin e platformës.

Sputnik kujdeset shumë që të dhënat të jenë të sigurta duke përdorur teknologjitë më të fundit të sigurisë. Ne nuk i shesim informacionet tuaja personale me palë të treta.

Ndryshimet në Politikat e Privatësisë

Sputnik mund t’i rishikojë dhe t’i ndryshojë politikat e privatësisë herë pas here. Përdoruesit do njoftohen me anë të email dhe një postim zyrtar do bëhet në faqe.

Kontaktoni Sputnik

Kontaktoni për çdo pyetje apo paqartësi në adresën e email: [email protected].