Informatikë/Zhvillim në Web

Bootstrap

Bootstrap është një strukturë CSS-je që na e bën dizajnin e faqeve web shumë të lehtë.