Çfarë është CSS?

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e CSS.