Sintaksa

Në këtë video ju tregoj për sintaksën e CSS.