Zgjidhje e Provimit

Në këtë video do zgjidhim bashkë ushtrimet e publikuara online nga provimi i maturës në matematikë të vitit 2019.