Zgjidhje e Provimit Pilot

Në këtë video do zgjidhim bashkë tezën e provimit pilot në matematikë që ka publikuar Ministria e Arsimit për maturën e vitit 2019.