Zgjidhje e Provimit të Lirimit 2019 (Sesion II)

Në këtë video do zgjidhim bashkë ushtrimet e provimit të lirimit që ra në vjeshtën e vitit 2019 në matematikë.