Kontrollet Kryesore të Formave në HTML


Cili është qëllimi i cilësisë "action" në elementin e formës?

Cila është metoda më e mirë për të dërguar të dhëna sensitive?

Cili element krijon një kontroll forme?

Cili është qëllimi i cilësisë "name" në elementin e kontrollit?

Cila cilësi limiton numrin e karaktereve brenda një kontrolli?

Nëse kemi tre butona radio dhe vizitori mund të zgjedhi vetëm njërin prej tyre, atëherë secila duhet të ketë të njëjtën vlerë në cilësinë "type".

Çfarë duhet të bëjmë që një buton radio apo checkbox të jetë i selektuar kur vizitori hap faqen?

Cili element krijon një zgjedhje brenda një liste dropdown?

Cila është sintaksa e butonit që dërgon të dhënat e formës në server?