Stilimi i Shkrimit me CSS


Cila cilësi specifikon llojin e shkrimit të elementeve?

Cili rregull i CSS importon lloje shkrimi brenda faqes tuaj?

Cila madhësi e bën shkrimin e një paragrafi më të madh?

Shkrimi kursiv bëhet me anë të cilësisë "font-weight: italic".

Cila nga alternativat i vendos shkrimit një vijë poshtë?

Cilësia "text-transform: capitalize" i bën të gjitha shkronjat e shkrimit të mëdhaja.

Cila cilësi shton hapësira midis fjalëve të një shkrimi?

Cila vlerë e cilësisë "text-align" e pozicionon shkrimin në qendër?