Stilimi i Shkrimit me CSS


Cila cilësi specifikon llojin e shkrimit të elementeve?


Cili rregull i CSS importon lloje shkrimi brenda faqes tuaj?


Cila madhësi e bën shkrimin e një paragrafi më të madh?


Shkrimi kursiv bëhet me anë të cilësisë "font-weight: italic".


Cila nga alternativat i vendos shkrimit një vijë poshtë?


Cilësia "text-transform: capitalize" i bën të gjitha shkronjat e shkrimit të mëdhaja.


Cila cilësi shton hapësira midis fjalëve të një shkrimi?


Cila vlerë e cilësisë "text-align" e pozicionon shkrimin në qendër?