Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 4.06 - Energjia për prodhimin e elektricitetit (2) në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Në tabelën e mësipërme jepen të dhënat për 5 centrale të ndryshme të energjisë, A-E.

  1. Centrali C ka një rendiment prej 25%. Çfarë kuptimi ka kjo vlerë?
  2. Cili central i energjisë ka rendimentin më të lartë? Cilat janë përparësitë e tjera të këtij tipi centrali energjie?
  3. Cili central energjie ka koston më të lartë të ndërtimit?
  4. Cili central energjie ka koston më të lartë të lëndës djegëse për kWh të prodhuar?
  5. Cila është arsyeja që dy nga centralet e energjisë kanë kosto zero përsa i përket lëndës djegëse dhe ndotjes atmosferike?