Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit Pyetje shtesë 2 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një vajzë e pajisur me parashutë hidhet nga helikopteri. Ajo nuk e hap parashutën menjëherë. Tabela tregon shpejtësinë e saj gjatë 9 sekondave pas hedhjes.

a) Kopjoni dhe plotësoni tabelën, duke treguar shpejtësinë në kohën 2 sekonda.

b) Ndërtoni varësinë e shpejtësisë nga koha.

c) Pas sa sekonda pasi hidhet, vajza hap parashutën? Ku shihet kjo nga rezultatet?

d)

  1. Cila është forca që e tërheq poshtë vajzën?
  2. Cila forcë vepron vertikalisht lart?
  3. Cila prej këtyre forcave është më e madhe: në 3 s, në 6 s dhe në 9 s?

e) Si do të vazhdonte grafiku pas 9 sekondash, në qoftë se ajo ende do të ishte në rënie?

f) Vajza bëri një hedhje të dytë të pajisur me një parashutë më të madhe. Ajo e hapi parashutën e re në të njejtën kohë sikurse të parën. Si do të ndikojë ky fakt në grafikun e varësisë së përmendur më sipër:

  1. Gjatë 4 sekondave të para?
  2. Pas 4 sekondave të para?