Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Pyetje shtesë 3 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

  1. Kopjoni dhe plotësoni paragrafin e mëposhtëm duke përdorur shprehjet e dhëna në tabelën e mësipërme. Çdo shprehje mund të përdoret një herë, më shumë herë ose asnjëherë.
  2. Shënoni, me fjale, ekuacionin që lidh trysninë, forcën dhe sipërfaqjen.
  3. Në qoftë se pesha e bllokut A është 500 N dhe sipërfaqja në kontakt me tokën është 200 cm2^2, llogaritni trysninë e ushtruar mbi sipërfaqjen e tokës, në N/cm2^2.