Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Pyetje shtesë 4 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

  1. Përmendni katër burime të energjisë së ripërtëritshme, që përdoren për të prodhuar energjinë elektrike.
  2. Një nga përparësitë e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme për të prodhuar elektricitet është se nuk ka asnjë kosto karburanti. Jepni një përparësi tjetër dhe një të metë të përdorimit të energjisë së ripërtëritshme.
  3. Kostot e lëndës djegëse për energjinë bërthamore janë të ulëta. Përmendni një disfavor financiar në përdorimin e energjisë bërthamore për të prodhuar energji elektrike.