Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Pyetje shtesë 5 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Diagrami i mëposhtëm tregon një rezervuar të ruajtjes së ujit të nxehtë. Uji ngrohet me anën e një ngrohësi elektrik të vendosur në pjesën e poshtme të rezervuarit.

a) Si mund të zvogëlohet humbja e nxehtësisë nga rezervuari? Çfarë materiali është i përshtatshëm për këtë punë?

b) Pse ngrohësi elektrik është vendosur në pjesën fundore të rezervuarit në vend që të zhvendoset në pjesën e sipërme të tij?

c) Ngrohësi elektrik ka një fuqi prej 3 kW.

  1. Çfarë kuptimi ka "k" te termi "kW"?
  2. Çfarë sasi energjie, e shprehur në xhaul (në J) shpërndan ngrohësi elektrik në një sekondë?
  3. Çfarë sasi energjie (në xhaul) shpërndan ngrohësi elektrik për 7 minuta?

d) Rezervuari mban 100 kg ujë. Nxehtësia specifike e ujit është 4200 J/(kg °\degreeC).

  1. Çfarë sasi energjie (në xhaul) nevojitet për të rritur vlerën mesatare të temperaturës së 1 kg ujë, që ndodhet në rezervuar me 1 °\degreeC?
  2. Çfarë sasi energjie (në xhaul) nevojitet për të rritur vlerën mesatare të temperaturës së gjithë ujit në rezervuar me 1 °\degreeC?
  3. Në qoftë se ngrohësi elektrik vihet në punë për 7 minuta, sa është vlera mesatare e rritjes së temperaturës së ujit në rezervuar (duke supozuar se nuk ka humbje të energjisë)?