Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Lexoni matjet në figurë:

  1. mbi kalibrin vernier,
  2. mbi mikrometrin,