Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një bllok çeliku e ka masën 40 g. Ai ka formën e kubit me brinjë 1.74 cm. Llogaritni dendësinë e çelikut.