Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shumë aparate televizive shfaqin 25 imazhe në sekondë. Sa është intervali kohor mes dy imazheve?