Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kapaciteti termik i çelikut është 420J/(kg°\degreeC).

  1. Sa energji duhet për të ngritur me 20°\degreeC temperaturën e një blloku 1kg prej çeliku?
  2. Sa energji duhet për të ngritur me 20°\degreeC temperaturën e një blloku 5kg prej çeliku?