Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Për të kthyer 2.0g ujë, të marrë në 100°\degreeC, në avull, duhen 4500J. Llogaritni nxehtësinë e fshehtë specifike të avullimit të ujit.