Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në depozitat e energjisë, nxehtësia ruhet në tulla. Shpjegoni pse tullat janë më të përshtatshme për ndërtimin e depozitave të energjisë sesa një metal, si çeliku.