Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Po qe se matni largësinë e përshkuar nga një kërmill në inç dhe kohën në minuta, cilat do të jenë njësitë e shpejtësisë?