Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shihni grafikun shpejtësi-kohë këtu më poshtë.

Thoni cilat nga pjesët përfaqësojnë:

  1. shpejtësi konstante
  2. përshpejtim
  3. ndalesë
  4. ngadalësim