Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një tren që ecte me 12 m/s përshpejton deri në 36 m/s për 120 s. Sa është nxitimi i trenit?