Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një anije kozmike zhvendoset me shpejtësi 20000 m/s. Ç'largësi do të përshkojë në një ditë? (Jepeni përgjigjen në km.)