Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë udhëton me shpejtësi konstante. Kur shoferja sheh semaforin e kuq para saj, ajo ngadalëson dhe pastaj ndalon. Skiconi grafikun shpejtësi-kohë të kësaj lëvizjeje.