Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shihni grafikun shpejtësi-kohë në figurën 3.10. Gjeni një pikë ku grafiku po ngrihet.

  1. Parashutisti po përshpejton apo ngadalëson?
  2. Cila nga dy forcat që veprojnë mbi parashutistin është më e madhe?
  3. Shpjegoni formën e grafikut pas hapjes së parashutës.