Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një pemë e lartë i reziston një puhie të lehtë, por mund të rrëzohet nga një erë e fortë. Shpjegoni se pse një pemë e lartë ka më shumë mundësi të rrëzohet se sa një pemë e shkurtër.