Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Cila është forma më e zakonshme e energjisë së çuar dëm?
  2. Përmendni një formë tjetër të shpërdorimit të energjisë.