Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Pse ka rëndësi kursimi i energjisë? Jepni tri arsye.