Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një llambë e ka rendimentin 10%. Sa energji elektrike duhet t'i japim në sekondë, nëse ajo prodhon 20J energji dritë në sekondë?