Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një llambë merr 100J energji çdo sekondë.

  1. Sa xhaul energji largohen çdo sekondë nga llamba në formën e nxehtësisë dhe dritës?
  2. Po qe se çdo sekondë llamba çliron 10J energji në formën e dritës, sa xhaul çlirohen në formën e nxehtësisë?