Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një qelizë diellore prodhon elektricitet kur ndriçon dielli. Cili është shndërrimi i energjisë që ndodh në këtë rast?