Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kush bën më shumë punë, një forcë 500N që zhvendoset 10m, apo një forcë 100N që zhvendoset 40m?