Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Fqinji juaj ngre tulla dhe i vendos në mur. Ai i ngre tullat ngadalë, një e nga një. Tregoni dy mënyra me të cilat fqinji mund të rrisë fuqinë e vet (shpejtësinë e transferimit të energjisë tek tullat).