Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shikoni figurën 9.14a. Po qe se gjysma e grimcave largohen nga ena, pa ndryshuar asgjë tjetër, si do të ndryshojnë madhësitë e mëposhtme?

  1. dendësia
  2. shtypja
  3. temperatura