Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Me anë të modelit kinetik të lëndës, shpjegoni pse mundemi të ecim nëpër ajër e të notojmë nëpër ujë, por nuk mundemi të ecim përmes një muri të ngurtë.