Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet katër madhësi fizike që duhen matur. Kopjojeni tabelën dhe plotësojeni atë, duke shtuar emrat e një ose më shumë instrumenteve që përdoren për të matur secilën prej madhësive.