Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit Pyetje për Kapitullin 1 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Vëllimi i një guri gjendet duke përdorur aparatet si në figurë.

Hapat që vijojnë duhet të përshkruajnë si gjendet vëllimi i gurit.

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë, duke shtuar fjalët e duhura.

  1. Derdhni pak .......... në cilindrin e shkallëzuar.
  2. Lexoni .......... nga shkallëzimi i cilindrit.
  3. Me kujdes futni .......... në cilindrin e shkallëzuar.
  4. Lexoni .......... e ri në shkallëzimin mbi cilindër.
  5. Llogaritni vëllimin e gurit duke .......... .