Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet si ndryshon shpejtësia e një makine në një pjesë të rrugës.

  1. Vizatoni grafikun shpejtësi-kohë që paraqet këto të dhëna. Me anë të këtij grafiku llogaritni:
  2. Nxitimin e makinës në 30 s e para të rrugës.
  3. Largësinë e përshkuar nga makina gjatë kësaj rruge.