Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një autobus përshkon 1425 m në 75 s.

  1. Sa e ka shpejtësinë autobusi?
  2. Çfarë informacioni tjetër ju nevojitet që të gjeni shpejtësinë e tij?