Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet rrugën OPQR të përshkuar nga një makinë.

Më poshtë tregohet grafiku shpejtësi-kohë i këtij udhëtimi. Makina niset nga prehja në pikën O.

  1. Thoni sa është largësia e përfaqësuar nga sipërfaqja e hijëzuar.
  2. Thoni çfarë ka bërë makina gjatë intervalit: i) OP; ii) PQ; iii) QR
  3. Shpejtësia mesatare e udhëtimit është e njëjtë, më e vogël, apo më e madhe se shpejtësia maksimale e paraqitur në grafik?