Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një atlet përshkon 400 m në 50 s. Sa është shpejtësia mesatare e tij?