Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa larg do të shkojë për 30 s një autobus që ecën me shpejtësi 15 m/s?