Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shkencëtarët e kanë matur largësinë ndërmjet Tokës dhe Hënës me anë të pasqyrimit të një rrezeje lazer nga sipërfaqja e Hënës. Ata matën kohën që i duhej rrezes së dritës për të kryer udhëtimin vajtje-ardhje.

  1. Çfarë informacioni tjetër nevojitet për të llogaritur largësinë Tokë-Hënë?
  2. Si do të llogaritej kjo largësi?