Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Para udhëtimit për në Hënë një astronaut peshohet. Masa e tij është 80 kg.

  1. Sa do të jetë pesha e tij në Tokë?
  2. Kur ai të mbërrijë në Hënë, do ta ketë masën më të madhe, njësoj, apo më të vogël?
  3. Po pesha e tij do të jetë më e madhe, njësoj apo më e vogël?