Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet forcat që veprojnë mbi një top pingpongu në rënie.

  1. Kopjoni diagramin dhe vendosni emrat forcë e rëndesës dhe rezistencë e ajrit forcave përkatëse.
  2. Dy forcat janë të barabarta por të kundërta. Sa është forca rezultante që vepron mbi topin?
  3. Shpjegoni pse topi bie me shpejtësi konstante.
  4. Si e ka emrin kjo shpejtësi konstante?