Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cilat janë njësitë e:

  1. masës
  2. forcës
  3. nxitimit