Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila është madhësia që mat efektin rrotullues të një force?