Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shoku juaj ka hasur një zonë ku akulli ishte i hollë dhe ka rënë në një pellg të ngrirë. Ju i vini në ndihmë duke shtrirë një shkallë mbi akull dhe u zvarritur mbi shkallë, për të mbërritur tek shoku. Me anë të konceptit të shtypjes shpjegoni se pse është më mirë të zvarriteni mbi shkallë sesa të ecni mbi akullin e hollë.